~|icon_phone~|elegant-themes~|solid

030-2072139

~|whatsapp~|font-awesome~|solid

Stuur ons een appje

~|icon_house_alt~|elegant-themes~|outline

Koningsweg 139A

~|icon_phone~|elegant-themes~|solid
~|whatsapp~|font-awesome~|solid
Fysotherapie Utrecht - U Fysio logo (sml)

Corona revalidatie

Uiterst deskundig, flexibel en zorgzaam

Longrevalidatie (na Corona besmetting)

U-Fysio is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een longaandoening. Denk hierbij aan herstel na Corona (COVID-19) besmetting maar ook aan astma, COPD of obestias. Mensen die in het dagelijkse leven hierdoor hinder aan ondervinden komen in aanmerking voor de longrevalidatie bij ons in de praktijk.

De afgelopen tijd heeft U-Fysio zich verdiept in de medische kenmerken van Corona. Daarbij hanteert U-Fysio de aanbevelingen die zijn gedaan voor fysiotherapie bij Corona in het ziekenhuis en in de eerstelijnspraktijk na Corona.

Ondervind je nog klachten na Corona of van een andere aandoening, heb je hierover vragen en zou je graag hulp krijgen bij het opbouwen van lichamelijke activiteiten of het opvangen van je kortademigheid? U-Fysio helpt hierbij graag.

Corona revalidatie - U-Fysio Utrecht

Revalidatie na corona/COVID 19

Een besmetting met het coronavirus is een flinke aanslag op het lichaam, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen (bij een ziekenhuisopname kan het herstel lang duren), als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Doordat u niet of minder in staat bent geweest te bewegen, is de spiermassa afgenomen. Dit zorgt ervoor dat u lichamelijke klachten (kortademigheid, vermoeidheid, verminderde kracht en conditie) kunt krijgen die zeer belemmerend kunnen zijn in het dagelijks leven en het oppakken van uw werkzaamheden. Het kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid en kwaliteit van leven. Om het normale leven weer op te pakken kan een revalidatietraject van grote meerwaarde zijn.

Fysiotherapie na herstel corona.
Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en hersteld zijn hiervan, maar beperkt zijn in hun activiteiten in het dagelijks leven en graag hun fysieke capaciteit/lichamelijke belastbaarheid weer op willen bouwen, komen in aanmerking voor de revalidatie bij corona patiënten in de eerstelijn. Het is belangrijk zo snel mogelijk te beginnen met het revalidatieproces.
Middels de e-learning ‘Landelijk netwerk voor revalidatie corona patiënten in de eerstelijn’ van het Chronisch Zorgnet zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van ex-corona patienten. We houden ons aan het standpunt van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’, aangevuld met de kennis van het REACH-project van het Amsterdam UMC en European Respiratory Society.

Iris en Marion - Fysiotherapie Utrecht
Longrevalidatie - UFysio Utrecht

Long revalidatie in het algemeen

Het leven van iemand met een longaandoening verandert, omdat dagelijkse bezigheden niet meer vanzelf gaan. Klachten als kortademigheid of veel hoesten, leiden vaak tot een verminderde lichamelijke activiteit. Wanneer dit een tijdlang bestaat kan de lichamelijke conditie zodanig achteruit gaan dat dit allerlei nadelige gevolgen heeft voor uw dagelijkse functioneren. Voor veel mensen is het soms moeilijk te accepteren dat ze een longaandoening hebben, sneller moe worden of niet meer zelf kunnen doen wat ze willen.

Het longrevalidatieprogramma moet er voor zorgen dat uw dagelijks leven positief veranderd wordt: het helpt u om beter met uw longaandoening om te gaan en uw conditie en spierkracht te verbeteren. Samen wordt er vooraf nauwkeurig geïnventariseerd wat de eigen wensen en mogelijkheden zijn. Tevens leer je beter om te gaan met je energie en krijg je ademhalings- en ontspanningstechnieken aangereikt.

Longrevalidatie zal een vermindering van je benauwdheidsklachten op kunnen leveren en een verbetering van de conditie en kracht. Dit kan weer leiden tot een actiever leven waar jij je prettiger bij voelt. Middels voorlichting krijg je meer inzicht in je ziekte en ben je in staat beter te luisteren naar de signalen van uw lichaam.

De revalidatie voor corona patiënten in de eerste lijn.

Behandeling gedurende de eerste 6 weken:
De fysiotherapeutische zorg wordt in de eerste zes weken na ziekenhuisontslag of na een thuis doorgemaakte Corona bij voorkeur online op afstand geleverd.
· We brengen samen in kaart wat uw beperkingen zijn in het dagelijks leven, kortademigheid en/of vermoeidheid.
· We monitoren de zuurstofopname- en hartfrequentiemeting in rust, tijdens de gedoseerde fysieke oefeningen en na inspanning.
· We nemen samen de ademhalingsoefeningen door.
· We bieden fysieke oefeningen aan voor geleidelijke opbouw van de fysieke capaciteit/lichamelijke belastbaarheid.
· Je krijgt van ons adviezen voor de belasting tijdens uw dagelijkse activiteiten.
Omdat er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over de fysieke belastbaarheid, het beloop van het herstel en fysieke beperkingen van patiënten die Corona hebben doorgemaakt, zetten wij ons beleid daarom met de nodige voorzichtigheid in.

Behandeling na 6 weken.
· Samen inventariseren we de behandeldoelen: wat wil je over 6-8 weken weer kunnen doen?
· We beoordelen samen het uithoudingsvermogen, de kracht, de balans en de kortademigheid en/of vermoeidheid.
· We monitoren de zuurstofopname- en hartfrequentiemeting in rust, tijdens inspanning en na inspanning
· Je krijgt van ons een individueel oefenprogramma aangereikt voor de opbouw van de fysieke capaciteit/lichamelijke belastbaarheid
· Intensieve één op één begeleiding is daarna mogelijk.

Ondervindt u nog klachten nadat u hersteld bent van Corona, heeft u hierover vragen en zou u graag hulp krijgen bij het opbouwen van lichamelijke activiteiten of het opvangen van uw kortademigheid? U-Fysio helpt u graag hierbij.

Klaar voor verandering?

De eerste stap naar een optimale gezondheid

Bel ons direct